W Kancelarii stosowany jest następujący system rozliczeń:

Rozliczenie godzinowe

Klient dokonuje zapłaty za usługę prawną w zależności od ilości czasu poświęconego na wykonanie pracy, na podstawie rozliczenia zawierającego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenie świadczonych usług dokonywane jest zgodnie ze stawką godzinową ustalaną w porozumieniu z Klientem.Kancelaria stosuje przedmiotowy system rozliczeniowy przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej,a także w przypadku gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonej pracy.

 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za wykonaną usługę prawną określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Kancelaria stosuje przedmiotowy sposób rozliczeniowy w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 

Abonament miesięczny

System abonamentowego rozliczania usług prawnych stanowi formę wynagrodzenia stosowaną przede wszystkim w stosunku do Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej Kancelarii. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie z Klientem limitu.

Podkreślenia wymaga, że w przedmiotowym systemie rozliczeniowym wszelkie opłaty sądowe i skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą pokrywa Klient.

W sprawach polegających na reprezentowaniu Klienta przed sądem, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy oraz wynagrodzenia częściowo zależnego od rezultatu tzw. („success fee”).