Mając świadomość misji jaka wiąże się z wykonywaniem wolnego zawodu adwokata, Kancelaria świadczy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz osób, które z uwagi na swoją sytuację majątkową nie są w stanie ponieść kosztów usługi prawnej.

Kancelaria poprzez organizowanie dni bezpłatnych porad prawnych ma na celu przede wszystkim udzielanie pomocy prawnej osobom, które jej potrzebują, a także zwiększanie świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności.