Adwokat Mariusz Skórski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2011 roku jest członkiem Adwokatury Polskiej. Aplikację adwokacką ukończył w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest wpisany na listę adwokatów Rzeszowskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Mariusz Skórski posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej.