Kancelaria oddaje do Państwa dyspozycji usługę polegającą na udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem Internetu.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję, jak skorzystać z e- porady:

Procedura korzystania z e – porady:

 1. Zleceniodawca na adres mailowy kancelaria@kancelaria­-skorski.pl przesyła:
  • opis stanu faktycznego;
  • kopię dokumentacji dotyczącej sprawy Zleceniodawcy;
  • adres e­-mail, na który Kancelaria odeśle przygotowaną e­-poradę.
 2. Kancelaria po zapoznaniu się z treścią korespondencji, dokonuje wyceny usługi prawnej związanej z przesłanym problemem.

 3. Na adres e-­mail Zleceniodawcy zostaną przesłane warunki współpracy zawierające cenę oraz termin realizacji usługi.

 4. Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę przedstawionych warunków współpracy, Zleceniodawca dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii: 

  Deutsche Bank Polska S.A . 30 1910 1048 2124 2328 1283 0001.

 5. Na wskazany przez Zleceniodawcę adres korespondencyjny zostanie przesłana faktura VAT.

 6. Po zaksięgowaniu wpłaty, na wskazany przez Zleceniodawcę adres e­-mail, Kancelaria prześle pismo/opinię/umowę/poradę.